WYSYŁKA NAWET W 24H | DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 189ZŁ

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwrot (Odstąpienie od umowy)
Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Wzór dostępny tutaj. Oświadczenie to, należy wysłać na adres poczty elektronicznej: biuro@perrokarma.pl Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy:  PERRO MAGDALENA FORMA MARITA PRZEŹDZIECKA SPÓŁKA CYWILNA, Lendowo Budy 13, 18-212 Nowe Piekuty. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Reklamacja
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@perrokarma.pl, numer telefonu +48 881189676 Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Wzór dostępny tutaj. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: PERRO MAGDALENA FORMA MARITA PRZEŹDZIECKA SPÓŁKA CYWILNA, Lendowo Budy 13, 18-212 Nowe Piekuty Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Dostawa

Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie i jego dostawę, nie później niż w ciągu 1-5 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na jego koncie. 

Sprzedawca umożliwia wysyłkę towaru za pomocą firm kurierskich Inpost oraz DPD. Wysokość opłat za dostawę Towaru odbywa się zgodnie z poniższym cennikiem:

  • Kurier Inpost / GLS płatność z góry  – 19 zł;
  • Dostawa do paczkomatu InPost płatność z góry – 19 zł;
  • Płatność za pobraniem kurier InPost / GLS lub paczkomat InPost – 22zł. 

Dla zamówień powyżej 189 zł opłaconych z góry, koszt wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca. 

Płatności

Klienta zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dane do przelewu bankowego:

nr konta: 47 1020 1055 0000 9502 0502 0856

Perro Magdalena Forma Marita Przeździecka spółka cywilna

Adres: Lendowo-Budy 13, 18-212 Nowe Piekuty

0
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu